Kirjoittamisen lähtökohdat

Ennen kuin aletaan kirjoittaa, täytyy määritellä lähtökohdat kirjoittamiseen. Ne saa selville muutamalla kysymyksellä:

  • Kenelle kirjoitetaan?
  • Mistä aiheesta kirjoitetaan?
  • Mihin tarkoitukseen kirjoitetaan?
  • Mitä tavoitteita tekstin on tarkoitus täyttää?

Oppimispäiväkirja, essee, opinnäytetyö tai vaikkapa blogikirjoitus ovat erilaisia tekstejä, ja vastaukset kysymyksiinkin ovat erilaiset. Esimerkiksi tekstin tavoitteena voi oppimispäiväkirjassa olla oman oppimisprosessin kuvaus ja pohdinta mutta seminaarityössä pitäisi ratkaista tutkimusongelma. Siksi kannattaa miettiä, mikä on kirjoituksen tekstilaji.

Mikä on essee? Miten oppimispäiväkirja ja referaatti eroavat toisistaan? Mikä on katsaus? Vastauksia näihin kysymyksiin löydät osiosta Opiskelijoiden tekstilajeja.

Lue lisää:
Akateeminen essee for dummies