Palautteen antaminen

Hyvä palaute auttaa kirjoittamisessa eteenpäin. Koska teksti kirjoitetaan lukijalle, toinen voi kertoa, mikä tekstissä on mahdollisesti epäjohdonmukaista tai kömpelöä. Toisaalta toinen lukija osaa myös kertoa, mikä tekstissä on hyvää, mihin kannattaa suunnata.

Palautetta pitää opetella arvostamaan ja pyytämään tekstin tekemisen joka vaiheessa. Jos palautetta pyytää vasta miltei valmiiseen tekstiin, muutosten tekeminen on hankalaa. Rakenteeseen on vaikea enää kajota, ja pienetkin muutokset vaativat usein kokonaisten kappaleiden siirtelyä tai poistamista.

On tärkeää erottaa teksti ja persoona toisistaan. Kun tekstiä arvioidaan ja siitä annetaan palautetta, annetaan palautetta tekstistä, ei kirjoittajasta. Tekstin heikot kohdat voidaan korjata, eivätkä virheet viesti kirjoittajan älykkyydestä.

Palautetta kannattaa opetella myös antamaan rakentavasti. Seuraavassa muutama ohjenuora palautteen antajalle:

  • Ota selville, mistä ja miksi annat palautetta
  • Anna palautetta siitä, mistä on sovittu
  • Anna täsmällisiä ja yksityiskohtaisia palautteita
  • Keskity käsillä olevaan tekstiin — älä muistele menneitä
  • Puhu tekstistä ja sen ominaisuuksista, älä henkilöstä
  • Kerro havainto, älä tulkitse sitä
  • Älä arvota tekstiä, jos sitä ei nimenomaisesti pyydetä
  • Älä vertaa tekstiä muihin, jos sitä ei pyydetä
  • Keksi ideoita, etenemistapoja
  • Älä jätä kirjoittajaa virheiden kanssa yksin.