Kirjoittaminen osana opiskelua

Kaikessa tieteellisessä kirjoittamisessa on tiedettävä, mihin tekstilajiin tuleva tuotos tähtää. Lajin kertoo usein tehtävänanto, jonka kurssilta tai ohjaajalta saa. Tietyt kurssit – esimerkiksi graduseminaarit – nimenomaan tähtäävät tietynlaisen tekstin tuottamiseen. Joskus lajista ei kerrota enempää kuin sen nimi; esimerkiksi “Laadi lyhyt kirjoitelma aiheesta x”. Jos tehtävänanto tai tekstilaji on outo, kannattaa aina tarkistaa opettajalta, mitä on tarkoitus kirjoittaa.

Tässä osiossa esitellään opiskelijoille tärkeitä tekstilajeja ja tarkastellaan niiden tavoitetta, sisältöä, rakennetta ja kohdeyleisöä. Lisäksi tuodaan esiin näiden tekstilajien eroja ja yhtäläisyyksiä.