Kirjoittajan työkalupakki: apuneuvoja oman tekstin arvioivaan tarkasteluun

Miten omaa tekstiä sitten voisi viimeistellä arviointia varten? Mitä kaikkea tekstistä voi arvioida? Mitä jos ei ymmärrää arvioitsijan käyttämiä käsitteitä, kuten vaikkapa sidosteisuutta tai kongruenssia?

Kirjoittajan työkalupakki syntyi, kun joukko kirjoitusviestinnän opettajakollegoita halusi koota opiskelijoille verkkoon asiasanalistaksi käsitteitä, joita arvioinnissa ja palautteenannossa yleensä nousee esiin. Työkalupakista löytyy siis helppoja vinkkejä oman tekstin arvioivaan tarkasteluun: asiasanalinkeistä pääse tutkailemaan yleisiä tekstin ongelmakohtia ja saa ratkaisuehdotuksia ja lisätietovienkkejä oman tekstin viimeistelyyn.

Oman tekstin arviovaan tarkasteluun ja vertaisarvioinnin tueksi opiskelijan kannattaa käyttää Kirjoittajan työkalupakin aiheen mukaista asiasanaluetteloa, jossa neuvoja ja vinkkejä on ryhmitelty teemoittan. Opettajan antaman arvioinnin ja palautteen tulkinnassa voi puolestaan olla hyötyä aakkosittain järjestetystä asiasanaluettelosta.