Kirjoittaminen prosessina

Pitkän tekstin kirjoittaminen vaatii useita työvaiheita. Tärkeintä on ymmärtää, että kirjoittaminen vaatii aikaa siinä missä mikä tahansa haastava ajattelutyö.

Usein kirjoitetaan prosessikirjoittamisen periaatteella. Silloin kirjoitustyö jaetaan osiin, ja jokaisessa vaiheessa keskitytään vain kulloiseenkin vaiheeseen. Suuren kokonaisuuden kirjoittaminen ei siis ole valtava kertarysäys vaan jäsennelty työ, joka valmistuu vaihe vaiheelta.

Prosessikirjoittaminen kannustaa myös tekstin muokkaamiseen ja hiomiseen. Osa kirjoittajista kirjoittaa mielellään valmista tekstiä. Tekstiä kannattaa silti näyttää keskeneräisessäkin tilassa. Erityisen tärkeää on oppia saamaan ja antamaan teksteistä rakentavaa palautetta. Palautetta voi pyytää jokaisen vaiheen jälkeen.