Viimeistely

Tekstin viimeistely tarkoittaa sen hiomista luovutuskuntoon — luettavaksi, arvioitavaksi tai julkaistavaksi. Viimeistely koskee siten niin tekstin kieliasua, rakennetta, sisältöä kuin ulkoasuakin.

Apua viimeistelyyn löydät muun muassa kielenoppaista.

Viimeistely palvelee ainakin kahta konkreettista päämäärää:

 1. tekstistä tulee ymmärrettävää ja houkuttelevaa, viesti välittyy,
 2. opiskelutekstin arvosana ei laske huolimattoman kieliasun takia.

Seuraavan muistilistan avulla voi tarkkailla oman tekstinsä viimeistelyä:

Kappaleet

 • Ovatko kappaleet johdonmukaisessa järjestyksessä?
 • Onko jokainen kappale tarpeellinen?
 • Erottuuko jokaisen kappaleen pääajatus selkeästi?
 • Liittyvätkö kappaleet toisiinsa järkevästi ja johdonmukaisesti?

Virkkeet

 • Ovatko virkkeet helposti ymmärrettäviä ja napakoita?
 • Onko subjektin ja predikaatin kongruenssi kunnossa?
 • Ovatko lauseenvastikkeet ymmärrettäviä ja johdonmukaisia?
 • Ovatko pronominien viittaussuhteet selvät?
 • Ovatko lauseiden väliset suhteet selkeästi ymmärrettävissä?
 • Liittyvätkö virkkeet ja lauseet toisiinsa järkevästi?
 • Onko välimerkkejä käytetty oikein ja johdonmukaisesti?
 • Ovatko sulkeet ja lainausmerkit joka kohdassa tarpeelliset?

Sanasto

 • Onko sanasto ymmärrettävää?
 • Onko erikoissanastoa (termejä) käytetty selkeästi ja johdonmukaisesti?
 • Onko vieraat termit selitetty tarpeen tullen?
 • Onko sanasto tarpeeksi vaihtelevaa (löytyykö turhaa toistoa)?
 • Onko sanasto asiatyylin mukaista?
 • Onko sanojen oikeinkirjoitus kunnossa?
 • Ovatko yhdyssanat oikein?
 • Ovatko isot ja pienet alkukirjaimet oikein?

Otsikointi

 • Kertooko otsikko ytimekkäästi, mistä luvussa tai työssä on kyse?
 • Ovatko otsikoiden välimerkit oikein?
 • Onko otsikoiden numerointi selkeää ja johdonmukaista?
 • Onko jokaisella alaluvulla vähintään pari (esimerkiksi 1.1 ja 1.2)?

Lähdeviitteet

 • Erottuvatko omat ja lainatut ajatukset joka kohdassa toisistaan?
 • Onko jokaisen lainatun ajatuksen kohdalla lähdeviite?
 • Käykö jokaisesta lähdeviitteestä ilmi, mitä ajatusta se koskee?
 • Onko lähdeviitteitä käytetty johdonmukaisesti ja selkeästi?
 • Löytyvätkö kaikki käytetyt lähtee lähdeluettelosta?
 • Onko kaikkiin lähdeluettelossa mainittuihin lähteisiin viitattu tekstissä?
 • Onko lähdeluettelo johdonmukainen ja järjestyksessä?

Ulkoasu

 • Vastaako ulkoasu annettuja ohjeita?
 • Onko kirjainlaji selkeä ja sopivan kokoinen?
 • Onko kursiiveja ja lihavointeja käytetty johdonmukaisesti ja perustellusti?
 • Erottuvatko esimerkit ja sisennykset riittävästi?
 • Ovatko marginaalit riittävät?
 • Onko riviväli riittävä?
 • Ovatko sanojen välit tasakokoisia?
 • Alkavatko ja loppuvatko kappaleet sivulla hallitusti (löytyykö yksinäisiä rivejä tai otsikoita sivun alareunasta?)
 • Ovatko sivunumerot kohdallaan?