Kirjoitus- ja tutkielmaoppaita

Kirjoittamisen itsearviointitesti
Apuneuvo omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamiseen.

Plotti
Helsingin yliopiston kielikeskuksen ylläpitämä sivusto, jolta löytyy kirjoituksia kaikesta, mikä liittyy puheviestintään ja kirjoittamiseen sekä myös näiden opettamiseen.

Gradutakuu
Neuvoja ja rohkaisua opinnäytetyöntekijöille.

Kokonaisvaltainen kirjoittaminen
Tietoa kaikille kirjoittamisesta kiinnostuneille.

Vastuullinen tiede
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan sivusto tieteen etiikasta ja tiedeviestinnästä.

PAINETTUJA OPPAITA

Hirsjärvi, Sirkka, Pirkko Remes & Paula Sajavaara 2007: Tutki ja kirjoita. Tammi, Helsinki.

Kniivilä, Sonja, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen 2012/2017: Tiede ja teksti. WSOY/Gaudeamus, Helsinki.

Svinhufvud, Kimmo 2007: Gradutakuu. Tammi, Helsinki.

Svinhufvud, Kimmo 2016: Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Arthouse, Helsinki.

Huom! Kirjoituskäytänteet vaihtelevat tieteenaloittain, joten opinnäytetyön tekijän kannattaa aina hankkia käsiinsä myös oman alan kirjoitusohje. Yleensä sellaisen saa seminaariohjaajalta.