Puheenvuorot

Kokouspuheenvuoro pyydetään puheenjohtajalta. Sen tulee olla selkeä sekä tarkoitukseltaan yksiselitteinen. Puheenvuorosta on selkeästi ilmettävä sen laatu eli se, minkälaisesta puheenvuorosta on kysymys. Lisäksi puheenvuoron tulisi olla kiinnostava, tavoitteellinen, tehokas ja vaikutettava kuulijaansa. Ennen kaikkea se tulee pitää lyhyenä ja napakkana.

Erilaisia kokouspuheenvuoroja. Soveltaen teosten Andersson & Kylänpää (2002), Tenhunen & Tšokkinen (1994) ja Heiska et al. (1990) pohjalta

Varsinaiset keskustelupuheenvuorot:

Muita puheenvuoroja:

Puheenvuorojen pyytäminen ja myöntäminen

Puheenvuoro pyydetään ja saadaan puheenjohtajalta. Pyynnön voi esittää keskustelun alkaessa tai sen aikana. Puheenvuoropyyntö tehdään suullisesti tai kirjallisesti riippuen siitä, mitä kokouksen menettelytavoista on päätetty. Pienemmissä kokouksissa puheenvuoron voi pyytää pelkällä kädennostolla. Huomattuaan puheenvuoron puheenjohtaja nyökkää ja pyytäjä voi odottaa puheenvuoroa. Etuoikeutettua puheenvuoroa pyydettäessä käden nostamisen lisäksi kerrotaan puheenvuoron tyyppi. Puheenjohtaja kirjaa muistioonsa pyydetyt puheenvuorot, jotta hän pysyy selvillä niiden järjestyksestä. Puheenvuorot myönnetään pyyntöjärjestyksessä.

Etuoikeutettuja puheenvuoroja ovat kuitenkin vastaus eli selvennyspuheenvuoro, työjärjestyspuheenvuoro ja repliikki (tai kommentti). Puheenvuoropyyntö voidaan myös peruuttaa, jos esimerkiksi joku toinen osallistuja on jo kertonutkin saman asian.