Minä kirjoittajana

Kirjoittaminen voi tuntua syystä tai toisesta vaivalloiselta. Vaikka kouluaikana kirjoittaminen olisi luistanut, akateemisten yhteisöjen vaatimat esseet ja tutkielmat voivat osoittautua liiankin työläiksi.

Tieteellinen kirjoittaminen vaati erilaisia taitoja kuin esimerkiksi koulukirjoittaminen. Taito kirjoittaa sujuvasti ja johdonmukaisesti on erinomainen pohja kaikelle kirjoittamiselle, mutta tieteellisessä kirjoittamisessa tekstin pitäisi myös argumentoida tieteellisesti, esitellä tietoa, tehdä synteesejä ja esittää vielä uuttakin tietoa.

Kyse ei ole pikkujutusta. Uuden tiedon omaksuminen, sen suhteuttaminen aikaisemmin opittuun ja sen sisällyttäminen omaan tekstiin on monimutkainen ja haastava prosessi.

Kirjoittamaan onneksi oppii harjoittelemalla. Vaikeuksissa kirjoittamista ei kannata lykätä tai vältellä vaan kannattaa ennemminkin tarttua härkää sarvista.

Seuraavien väitteiden avulla voi hieman selvittää itselleen, mihin kohtiin kirjoittamisessa tarvitsee apua tai lisäoppia. Ongelmaa klikkaamalla pääsee eteenpäin.