Ryhmän kehitysvaiheet

Ryhmän kehitysprosessi eli ryhmäytyminen on pitkäkestoinen tapahtumaketju, jonka alkua ja loppua on hankala osoittaa tarkasti. Useimmiten ryhmä kehittyy tavalla tai toisella läpi koko elinikänsä. Ryhmän ja sen yhteistoiminnan kehityskaaresta voidaan erottaa erilaisia vaiheita.

Tässä esitetty, neljä kehitysvaihetta sisältävä malli on peräisin Tuckmanilta (1965).

On kuitenkin huomioitava, ettei mallinnus välttämättä päde yhtä selkeänä todellisissa ryhmätilanteissa. Vaiheiden kestot vaihtelevat ja ryhmä saattaa tilanteesta riippuen myös palata edelliseen vaiheeseen sen jo aiemmin ohitettuaan. Ryhmät eivät välttämättä kuitenkaan saavuta kaikkia vaiheita elinkaarensa aikana. Myös ryhmän hajoaminen voidaan lukea yhdeksi kehitysvaiheeksi.