Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelman yleisenä tarkoituksena on kertoa työn ohjaajalle ja tiedeyhteisölle tai esimerkiksi muille seminaariin osallistujille, mitä tulevassa tutkimuksessa tavoitellaan. Tutkimussuunnitelmaksi voidaan sanoa mihin tahansa tieteelliseen tekstiin liittyvää suunnitelmaa.

Väitöskirjaan ja sen jälkeiseen tutkimukseen liittyvät tutkimussuunnitelmat ovat kuitenkin muita tutkimussuunnitelmia virallisempia ja tarkempia tekstejä, jotka osoitetaan tiedeyhteisön lisäksi myös rahoittajille.

Tutkimussuunnitelman kirjoittamisesta on merkittävää apua myös tutkimuksen tekijälle itselleen. Sitä varten on nimittäin pakko selvittää itselleen, mitä tarkalleen ottaen on tutkimassa.

Tutkimussuunnitelmassa esitellään selvästi ja napakasti seuraavat seikat:

 • Kuka tutkii?
 • Mitä tutkitaan: tutkimuskysymys, tutkimustehtävä?
 • Miksi tutkitaan? Miksi aihe on tutkimisen arvoinen?
 • Mikä on tutkimuksen tausta: aiempi tutkimus, tieteenala, taustateoria?
 • Mikä on aineisto, mistä se saadaan ja miten sitä käsitellään?
 • Mitkä ovat menetelmät?
 • Kuka ohjaa?
 • Mikä on aikataulu?
 • Miten tutkimusta voidaan soveltaa?
 • Millaista tutkimuskirjallisuutta on tarkoitus käyttää? (Mukaan liitetään lähdeluettelo.)
 • Mikä on työn nykyvaihe?

Tutkimussuunnitelman ensimmäinen versio on usein varsin alustava. Silloin on tärkeintä paneutua tutkimuskysymyksen muotoiluun ja tutkimuksen taustan selvittämiseen. Myös kirjallisuusluettelo voi olla vielä hyvinkin alustava. Aineisto voi olla vasta suunnitteilla. Tutkimussuunnitelman tarkentuu sitä mukaa kuin tutkimus etenee.

Tutkimussuunnitelman ei ole tarkoitus olla pitkä. Kolme liuskaa riittää yleensä erinomaisesti oleellisten seikkojen esittelyyn ja oman näkökulman perusteluun. Jos tutkimussuunnitelma liitetään osaksi apuraha- tai viranhakuanomusta, sen pituus saattaa olla päättävän tahon säätämä. Annettua pituutta ei saa ylittää, koska se olisi epäreilua kilpahakijoita kohtaan.

Tutkimussuunnitelman oletettu lukija on asiantuntija. Tutkimussuunnitelman on sen takia syytä olla realistinen ja rehellinen. Kuvitteellinen ja tekijän ulottumattomissa oleva suunnitelma ei vakuuta lukijaa, eikä siitä ole iloa tutkimuksen tekijällekään.