Puheviestintä

Mihin yliopisto-opiskelija tarvitsee puheviestinnän tietoja ja taitoja? Miten niitä voi oppia? Mitä kuuluu akateemisen asiantuntijan puheviestintäosaamiseen? Millaista puheviestintäosaamista työelämässä tarvitaan? Tämä sivusto tarjoaa tutkimukseen pohjautuvaa tietoa sellaisista puheviestinnän peruskäsitteistä ja keskeisistä ilmiöistä, jotka hyödyttävät yliopisto-opiskelijan opiskelutaitojen ja akateemisen asiantuntijuuden kehittymistä. Tällaisia teemoja ovat esiintymiseen ja ryhmäviestintään kietoutuneet ilmiöt.

Mitä on puheviestintä
Yliopistolaisen puheviestintäosaaminen
Puheviestintäosaamisen kehittäminen
Esiintyminen
Ryhmäviestintä
Neuvottelutaito
Kokoustaito
Kirjallisuus ja linkit, puheviestintä
Sanasto, puheviestintä