Yhteiskirjoittaminen

Moni tieteellinen teksti kirjoitetaan yhteistyönä. Samoin asiantuntijatyössä tekstejä tehdään ja muokataan erilaisissa tiimeissä. Siksi yhteiskirjoittamista  kannattaa harjoitella  jo opintojen aikana.

Yhdessä kirjoittaminen voi tarkoittaa monen miltei täysin itsenäisesti kirjoitetun tekstin yhdistämistä  tai kokonaisen tekstin kirjoittamista ryhmätyönä. Näistä ensimmäinen vaihtoehto ei juuri poikkea yksin kirjoittamisesta.

Yhdessä tekstin kirjoittaminen on yleensä prosessikirjoittamista. Mitä huolellisemmin kirjoittajat lukevat ja kommentoivat toistensa tekstejä, sitä yhtenäisempi lopputuloksesta tulee.

Alusta asti täysin erillään kirjoitettujen tekstien yhdistäminen yhdessä julkaistaviksi vaatii huomattavaa vaivannäköä. Ainakin seuraavat asiat kannattaa sopia mahdollisimman tarkasti:

  • kunkin kirjoituksen aihe (vältetään päällekkäisyydet)
  • aikataulu ja deadline
  • palautteenantotavat ja -ajat
  • lähdeviitteiden merkintätavat
  • sanasto ja termien käyttö
  • otsikointi
  • tekstin kaikki ulkoasukäytänteet ja merkintätavat
  • tekstin tyyli.

Tekstin tyylistä sopiminen tarkoittaa lähinnä sen tarkistamista, että kaikilla kirjoittajilla on yhteneväinen käsitys tekstin lukijasta ja julkaisupaikan vaatimuksista.

Erilaiset pilvipalvelut ja tekstinkäsittelyohjelmien yhteismuokkausominaisuudet antavat mahdollisuuksia tekstin työstöön myös silloin, kun kirjoittajat eivät ole fyysisesti samassa tilassa.