Opiskelutekstien arviointi, kirjallisuus

Bloom, B., Englehart, M. Furst , E., Hill, W. & Krathwohl D. 1956: Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I:  Cognitive domain. New York. Ks. myös Bloom et al.’s Taxonomy of the Cognitive Domain.

Helenius, J. 2003: Tieteellisen kirjoittamisen kipupisteitä. Yliopistopedagogiikkaa kehittämässä – kokeiluja ja kokemuksia, 195– 222.

Lill Brannon ja C. H. Knoblauch 1981: On Student’s Rights to Their Own Texts, A Model of Teacher Response. College Composition and Communication Vol. 33, No. 2.

Poutanen, K.,Toom, A., Korhonen, V., & Inkinen, M. 2012: Kasvaako akateeminen kynnys liian korkeaksi? Opiskelijoiden kokemuksia yliopistoyhteisöön kiinnittymisen haasteista. Osallistava korkeakoulutus, 30.

Vanhatalo, P. 2002:  Kirjoittamisen motiiveista ja motivaatiosta. Pro gadu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.