Aloitus ja lopetus

Aloituksella ja lopetuksella on tärkeä tehtävä tekstissä kuin tekstissä. Tottunut tutkielman lukija saattaa pelkästään alku- ja loppuluvun perusteella saada riittävän käsityksen työn keskeisistä ajatuksista.

Aloituksen pituus vaihtelee koko tekstin pituuden mukaan yhdestä kappaleesta koko ensimmäiseen lukuun. Pituudesta riippumatta alun tehtävänä on kertoa lukijalle, mistä tekstissä on kyse ja mitä on odotettavissa. Tässä mielessä tutkielman aloitus on työn tärkein metateksti. Tutkielman johdantoluvussa asetetaan tutkimuksen tavoitteet, joiden mukaan työn käsittely sitten etenee ja joihin loppuluvussa viimein palataan.

Tutkielman lopetuksen perinteinen tehtävä on tehdä yhteenveto tai päätelmät tekstissä esitellyistä asioista. Alku- ja loppuluvun suhdetta voisi kuvata kysymyksen ja vastauksen suhteeksi. Pitkän tekstin lopussa voi olla sekä yhteenveto että päätelmät. Tällöin päätelmissä yleensä vertaillaan tutkimustuloksia aikaisempiin tietoihin ja luodaan katsaus tulevaan tutkimukseen. Loppuluvussa voidaan myös arvioida tutkimuksen onnistuneisuutta esimerkiksi aineiston ja metodin kannalta.