Kirjallisuus, tieteellinen kirjoittaminen

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 1997: Tutki ja kirjoita. 11. painos. Tammi, Helsinki.

Karvonen, P. 2002: Tekstisi on sinun: valitse mitä ja miten sanot. Teoksessa Lonka, I., Lonka K., Karvonen P. & Leino, P. Taitava kirjoittaja. Opiskelijan opas, s. 30−43. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen A. 2007: Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. WSOY, Helsinki.

Lonka, K. & Lonka I. 2002: Miten pitäisi lukea että osaisi kirjoittaa? Teoksessa Lonka, I., Lonka K., Karvonen P. & Leino, P. Taitava kirjoittaja. Opiskelijan opas, s. 22−23. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

Luostarinen, H. & Väliverronen, E. 1991: Tekstinsyöjät. Yhteiskuntatieteellisen kirjallisuuden lukutaidosta. Vastapaino, Tampere.

Niemelä, P., Lagerspetz, K., Lagerspetz, K. & Näätänen, R. 1991: Miten kirjoitan tieteellisen artikkelin. Tieteellinen kirjoittaminen ja kansainvälinen julkaiseminen. WSOY, Helsinki.