Ihmissuhdeammattien viestintää

Myös erilaisissa ihmissuhdeammateissa toimivilta henkilöiltä edellytetään viestintäosaamista. Monissa tehtävissä, kuten kasvatuksen, johtamisen, terapian, konsultoinnin ja hoitotyön aloilla, pääosa ajasta käytetään kasvokkain erilaisten ihmisten kanssa ja työn pääasialliset tavoitteet saavutetaan viestinnän kautta. Tällöin pelkkä asiaosaaminen ei riitä. Erilaisia asiakkaita kohdatessa asiantuntijan on pystyttävä asettumaan asiakkaansa asemaan, ymmärrettävä asiakkaan näkökulma, kyettävä mukauttamaan oma viestintänsä tilanteeseen sopivaksi ja selitettävä asiansa selkeästi ja ymmärrettävästi.

Tavallista on, että viestintätilanteissa hyödynnetään erilaisia viestintäteknologioita (puhelinta, sähköpostia, ryhmätyöteknologioita, video- ja audioteknologiaa), jolloin asiantuntijan on hallittava niiden käyttö. On myös hyvä ymmärtää, miten viestintäosaamisen vaatimukset muuttuvat välineen myötä. Kasvokkaisviestintään kiinteästi kuuluvan nonverbaalisen viestinnän keinot ovat teknologian välityksellä usein rajoitetumpia, joten esimerkiksi sähköpostin ääressä on pohdittava, miten kirjoitettaessa on mahdollista välittää tunteita, ajatuksia, asenteita ja antaa sitä palautetta, joka kasvokkaistilanteessa olisi välittömästi läsnä.