Neuvottelun etiikka

Kuten kaikessa vuorovaikutuksessa, jokainen on vastuussa omassa toiminnastaan. Joskus neuvottelussa saatetaan käyttää epäeettisiä keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Kokenut neuvottelija ei saisi myöskään käyttää neuvottelukokemustaan muiden, kokemattomampien neuvottelijoiden räikeään manipulointiin tai painostamiseen. Neuvottelun etiikan rajamailla toimiva neuvottelija saattaa ennen pitkää menettää luotettavuutensa ja samalla rikkoa neuvotteluosapuolten välisen suhteen ja neuvotteluyhteyden.

Epäeettisiä neuvottelukeinoja ovat esimerkiksi:

  • asioiden pimittäminen tai niiden vääristeleminen toiselle osapuolelle
  • valehtelu
  • harhauttaminen tai hämmentäminen
  • katteettomien lupausten antaminen
  • epäasialliset puheenvuorot tai toiminnot
  • neuvotteluolosuhteiden tekeminen toiselle osapuolelle epämiellyttäväksi
  • tarkoituksenmukaisen viestintäilmapiirin vahingoittaminen