Kielen- ja tekstinhuollon apuneuvoja

Kotimaisten kielten keskuksen eli Kotuksen ylläpitämät sivut ovat useimmiten luotettavin verkkolähde kielenhuoltoasioihin:

Kielitoimiston ohjepankki
Kotuksen ylläpitämästä Kielitoimiston ohjepankista voi hakea ohjeita aihepiireittäin.

Kielitoimiston sanakirja
Kotuksen ylläpitämä yli 100 000 sanan hakemisto, josta voi tarkistaa esimerkiksi sanojen käyttöyhteyden, merkityksen tai oikeinkirjoituksen.

Kirjoittajan työkalupakki
Kirjoittajan ja palautteenantajan apuneuvo, josta löytyy aiheenmukainen ja aakkosellinen luettelo asiasanoista.

Kirjoittajan ABC-kortti
Testejä ja  harjoitusmateriaalia itseopiskeluun.

Hyvin suunniteltu, puoliksi kirjoitettu – apuneuvoja tekstintekijälle.
Valtioneuvoston ohjeita virkamiesten sujuvaan ja selkeään kielenkäyttöön. Toimiva materiaali myös opiskelijalle, joka kaipaa neuvoja tekstin luettavuuden kohentamiseen.

PAINETTUJA OPPAITA

Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas 2012. Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja 171.

Iisa, Katariina, Hannu Oittinen & Aino Piehl 2006: Kielenhuollon käsikirja. Suomen yrityskirjat, Helsinki.

Itkonen, T. 2007: Uusi kieliopas. Tarkistanut ja uudistanut Sari Maamies. Tammi, Helsinki.

Ps. Monissa lukion äidinkielen oppimateriaaleissa on myös hyviä kielenhuolto-osioita, joita kannattaa hyödyntää opiskelun ja kertauksen apuna.