Kielijelppi on kirjoittamisen ja puheviestinnän verkko-opas, joka tarjoaa apua erilaisten tekstien ja suullisten esitysten laadintaan sekä tukea viestintätilanteisiin. Kielijelppi on tarkoitettu ensisijaisesti yliopistolaisten käyttöön, mutta se sopii muillekin viestijöille tukimateriaaliksi.

Kielijelppi on Helsingin yliopiston kielikeskuksen ylläpitämä. Suomenkielisen sivuston rinnalla toimii ruotsinkielinen Språkhjälpen.