Päätöksenteko ja ongelmanratkaisu ryhmässä

Monessa ryhmäviestintätilanteessa on tarkoituksena tehdä päätöksiä tai ratkoa ongelmia. Päätöksenteko on tietyistä, usein valmiista vaihtoehdoista valitsemista. Ongelmanratkaisu on puolestaan monivaiheinen tapahtuma, jossa liikutaan tyytymättömyyttä aiheuttavasta tilasta tyydyttävämpään ja samalla kehitellään suunnitelma tämän tarkoituksen toteuttamiseksi.

Tarkasteltaessa erilaisia päätöksentekomalleja on huomioitava, että todellisuudessa päätöksentekoprosessi noudattaa vain harvoin lineaarista syy-seurausmallia. Joskus voidaan esimerkiksi joutua palaamaan taaksepäin pohtimaan uudelleen jotakin jo käsiteltynä pidettyä asiaa. Tällainen edestakainen liike on ryhmätoiminnassa varsin tavallista.

Kolme yleisintä tapaa tehdä päätös ryhmässä ovat johtajan tekemä päätösäänestys ja kompromissi.

Ongelmanratkaisu

Ongelmanratkaisu ryhmässä voi rakentua useista elementeistä ja vaihtoehdoista. Yksi malli tehokkaaseen ongelmanratkaisuun on Galanesin et al. (2004) esittelemä P-MOPS-malli. Lyhenne juontuu sen englanninkielisestä nimestä Procedural Model of Problem Solving.