Sisällysluettelo ja tutkielman järjestys

Sisällysluettelo

Sisällysluettelosta lukija saa nopeasti käsityksen koko tekstistä. Jos otsikot ovat tekstin kokonaisuuden kannalta oikeassa suhteessa toisiinsa, sisällysluettelosta näkee tekstin keskeisimpien asioiden väliset suhteet. Sivunumerot taas kertovat kunkin luvun pituuden.

Tutkielman osat

Valmis työ kootaan seuraavaan järjestykseen:

  1. Kansilehti
  2. Tiivistelmä(t)
  3. Mahdolliset alkusanat
  4. Sisällysluettelo
  5. Varsinainen teksti
  6. Lähteet
  7. Liitteet

Liitteet numeroidaan, mutta niitä ei yleensä sivunumeroida tekstin kanssa samaan sarjaan vaan sisäisesti jokainen useampisivuinen liite. Joillakin tieteenaloilla on tapana jättää myös johdanto numeroimatta. Kustakin käytännöstä tulee ottaa selvää.