Kirjoittajan työkalupakki

Työkalupakki on asiatekstin kirjoittajan ja palautteenantajan apuväline, jota voi käyttää tekstin viimeistelyyn ja kommentointiin sekä tekstinhuollon ydinasioiden kertaamiseen. Erityisen hyvin Työkalupakki soveltuu erilaisten opiskelutekstien ja tieteellisten tekstien hiomiseen sekä vertaispalautetyöskentelyyn. Kirjoittamisen ohjaajalle Työkalupakki tarjoaa näppärän valikoiman asiasanoja, joiden ydinsisällön ja linkkien avulla ohjaaja voi opastaa palautteen saajaa itse muokkaamaan tekstiään.

Työkalupakki sisältää aakkostetun Asiasanaston, jossa esitellään kirjoittamisen kannalta keskeisiä asioita ja ongelmakohtia ratkaisuehdotuksineen. Lisäksi työkalupakista löytyy Aiheenmukainen luettelo, joka kertoo, mihin tekstin tekemisen osa-alueeseen kukin aakkosellisen Asiasanaston asiasana liittyy ja mikä on asiasanojen keskinäinen suhde.