Otsikko, otsikointi

Tarkista tekstin otsikointi. Hyvä otsikko on lyhyt, tarkka ja usein myös iskevä. Otsikon päätehtävänä on herättää lukijan mielenkiinto ja johdattaa aiheeseen. Otsikko kertoo myös jotakin tekstin tarkoituksesta ja näkökulmasta. Eri tieteenaloilla ja eri julkaisuilla voi olla omat otsikointiohjeensa, joita kirjoittajan tulee noudattaa.

  • Hyvä otsikko parantaa tekstin luettavuutta ja ymmärrettävyyttä. Otsikointi paljastaa myös tekstin osien suhteet: Mitkä osat ovat samanarvoisia ja mitkä alisteisia?
  • Otsikoissa suositaan yleensä perusmuotoja, ja otsikkojen tulee sopia tekstin tyyliin.
  • Hyvät alaotsikot ovat rakenteeltaan samankaltaisia tai muutoin tekstin kannalta tarkoituksenmukaisia.
1.1 Kirjoittamisen opetus ala-asteella 2000-luvulla luokanopettajien näkökulmasta
1.2 Miten kirjoittamista opetetaan lukiossa aineenopettajien mukaan?

1.1 Kirjoittamisen opetus ala-asteella luokanopettajien näkökulmasta
2.2 Kirjoittamisen opetus lukiossa aineenopettajien näkökulmasta
  • Otsikkoja ei alleviivata, sillä se saattaa haitata lukijaa. Alleviivaus on vanhanaikainen korostuskeino.
  • Otsikon loppuun ei tule pistettä. Sen sijaan kysymysmerkki voi olla mahdollinen. Kirjoittajan on siinä tapauksessa huolehdittava siitä, että tekstissä vastataan otsikon kysymykseen.
  • Lopuksi kirjoittajan on huolehdittava siitä, että kaikki otsikot ovat sekä sisällyksessä että tekstissä samassa kirjoitusasussa.