Otsikko, otsikointi

Tarkista tekstin otsikointi. Hyvä otsikko on lyhyt, tarkka ja usein myös iskevä. Otsikon päätehtävänä on herättää lukijan mielenkiinto ja johdattaa aiheeseen. Otsikko kertoo myös jotakin tekstin tarkoituksesta ja näkökulmasta. Eri tieteenaloilla ja eri julkaisuilla voi olla omat otsikointiohjeensa, joita kirjoittajan tulee noudattaa.

  • Hyvä otsikko parantaa tekstin luettavuutta ja ymmärrettävyyttä. Otsikointi paljastaa myös tekstin osien suhteet: mitkä osat ovat samanarvoisia ja mitkä alisteisia?
  • Otsikoissa suositaan yleensä perusmuotoja, ja otsikkojen tulee sopia tekstin tyyliin.
  • Hyvät alaotsikot ovat rakenteeltaan samankaltaisia tai muutoin tekstin kannalta tarkoituksenmukaisia.
1.1 Kirjoittamisen opetus ala-asteella 2000-luvulla luokanopettajien näkökulmasta
1.2 Miten kirjoittamista opetetaan lukiossa aineenopettajien mukaan?
(Yllä olevassa esimerkissä ongelmana on se, että toinen otsikoista on verbitön nimilappuotsikko ja toinen kokonainen virke.)


1.1 Kirjoittamisen opetus ala-asteella luokanopettajien näkökulmasta
2.2 Kirjoittamisen opetus lukiossa aineenopettajien näkökulmasta
  • Alaotsikoita on oltava vähintään kaksi, jos niitä ylipäätään käytetään. Poista orpo alaotsikko kokonaan tai lisää sen pariksi vähintään toinen alaotsikko.
2 Luettavuusongelmat
2.1 substantiivityyli

2 Luettavuusongelmat
2.1 Substantiivityyli
2.2 lauseenvastikkeiden liiallinen käyttö
  • Otsikon loppuun ei tule pistettä. Sen sijaan kysymysmerkki voi olla mahdollinen. Kirjoittajan on siinä tapauksessa huolehdittava siitä, että tekstissä vastataan otsikon kysymykseen.
  • Otsikon on kuvattava koko otsikoidun alueen sisältöä. 
  • Tekstissä ei voi olla alaotsikkona samaa otsikkoa kuin koko tekstillä.