Tekstilaji

Tarkista, vastaako tekstisi tekstilajinsa vaatimuksia tai opiskeluteksteissä tehtävänantoaan ja ohjeitaan.

Teksteillä on erilaisia tavoitteita, lukijakuntia ja vakiintuneita esitystapoja, joiden perusteella pidämme niitä tiettyjen tekstilajien edustajina. Siksi kirjoittajan on tärkeää miettiä, mihin tekstilajiin tuleva tuotos tähtää. Onko tarkoituksesi kirjoittaa esimerkiksi yleistajuinen asiantuntijapuheenvuoro päivälehden blogiin vai tieteellinen artikkeli oman oppialan tiedejulkaisuun; argumentoiva kurssiessee vai tenttivastaus? Miten näiden tekstilajien tyyli, esitystapa, lukijakunta ja tavoitteet eroavat toisistaan?

Opiskeluteksteissä lajin kertoo usein tehtävänanto, jonka kurssilta tai ohjaajalta saa. Jotta pääset kiinni tekstilajin piirteisiin ja kriteereihin, pohdi myös seuraavia kysymyksiä:

Mitä tekstillä tehdään? Mikä on tekstin tavoite? Kuka lukee tekstin? Kenelle teksti on suunnattu? Minkälainen on kirjoittajan rooli? Missä teksti julkaistaan? Miten edellä mainitut asiat näkyvät tekstin tyylissä, sanavalinnoissa ja rakenteessa? Onko sinun mahdollista tutustua muihin kyseistä tekstilajia edustaviin tuotoksiin saadaksesi vertailukohtaa?