Agentti eli tekijä

Mieti, kuka tai mikä lauseessa on tekijänä ja miten ilmaiset tekijät.  Silloin, kun konkreettinen tekijä on tiedossa, ei esimerkiksi ole tarpeen käyttää ilmauksia toimesta tai taholta.

Materiaali kerättiin opiskelijoiden toimesta.
Opiskelijat keräsivät materiaalin. / Materiaali oli opiskelijoiden keräämä.

Joskus tekijyys halutaan kuitenkin tarkoituksella ilmaista epäsuorasti.   Esimerkiksi Puolustusvoimien taholta ilmoitetaan kertoo, että ilmoittaja on joku Puolustusvoimien instituution edustaja.  Ilmauksella Rakennus purettiin kiinteistöviraston toimesta tuodaan esiin, että virkamiehet tekivät purkupäätöksen mutteivät itse purkutöitä.  Epäsuoralla ilmaisutavalla voidaan toisinaan myös hämärtää tekijyys tai luoda vihjaileva vaikutelma. Lue lisää aiheesta tästä artikkelista:  Poimitaanko marjat mummon toimesta?

Usein tuttu asia sijoitetaan lauseen alkuun ja uusi lauseen loppuun.  Yllä olevassa korjausehdotuksessa onkin kaksi hyvää muokkausvaihtoehtoa, joiden toimivuus vaihtelee sen mukaan, mikä on edeltävä teksti.

Opiskelijat keräsivät materiaalin. / Materiaali oli opiskelijoiden keräämä.

Ilmauksessa opiskelijoiden keräämä on käytetty rakennetta nimeltä agenttipartisiippi. Muita esimerkkejä agenttipartisiippirakenteesta ovat esimerkiksi seuraavat ilmaukset: itse kirjoittamani essee, tutkijan laatima kyselylomake.

Oikeakielisyyden näkökulmasta on hyvä tarkistaaa, että agenttirakenteen aikasuhteet ovat kunnossa. Tavallisesti agenttirakenteella ilmaistaan tekemistä, joka on tapahtunut ennen lauseen verbin ilmaisemaa tapahtuma-aikaa.

Perehdyin hänen laatimaansa kyselylomakkeeseen.

Hän osallistuu tiedeseuran huomenna pitämään tilaisuuteen.
Hän osallistuu tiedeseuran huomiseen tilaisuuteen.
Hän osallistuu tilaisuuteen, jonka tiedeseura pitää huomenna.

Jos agenttirakenteen verbi ilmaisee jatkuvaa tekemistä, se voi olla myös samanaikaista kuin lauseen tapahtuma-aika.