Pronomini

Tarkista, minkä edeltävän sanan tai käsitteen pronomini korvaa. Miten kyseisen ilmauksen muoto vaikuttaa pronominin valintaan? Hyvässä asiatyylissä pronominien viittaussuhteet ovat yksiselitteisiä.

Pronominin valinta
Pankit eivät anna lainaa entiseen tapaan, koska taantuma on tehnyt heidät varovaisiksi. 
Pankit eivät anna lainaa entiseen tapaan, koska taantuma on tehnyt ne varovaisiksi. (Pankit > ne) 

Tekstin suunnitteluvaiheessa kirjoittajan kannattaa miettiä yleisöään: mitä he tietävät aiheesta etukäteen? 
Tekstin suunnitteluvaiheessa kirjoittajan kannattaa miettiä yleisöään: mitä se tietää aiheesta etukäteen? (Yleisö > se)

Joka vai mikä?

Joka-sanaa käytetään, kun viitataan sanaan tai sanayhdistelmään, mikä-sanaa käytetään, kun viitataan lauseeseen.

Prosessikirjoittaminen vaatii aikaa, joka ei aina ole aloittelevalle kirjoittajalle selvää.

Prosessikirjoittaminen vaatii aikaa, mikä ei aina ole aloittelevalle kirjoittajalle selvää.
Tieteellisestä kirjoittamisesta laadittiin ohjeet, jota oli odotettu kauan.

Tieteellisestä kirjoittamisesta laadittiin ohjeet, joita oli odotettu kauan. (Pronomini joita viittaa sanaan ohjeet.)

Tieteellisestä kirjoittamisesta laadittiin ohjeet, mitä oli odotettu kauan. (Pronomini mitä viittaa koko edeltävään lauseeseen.)

Joka-pronominia käytetään yleisesti ottaen silloin, kun viittauskohde on täsmällinen ja konkreettinen, mikä-pronominia silloin, kun viittauskohde on abstrakti, rajoiltaan epämääräinen tai avoin. Ks. lisää täältä.

Kirjoittaminen on parasta, mitä tiedän. 
Harrastukseni on luova kirjoittaminen, josta innostuin opiskeluaikoinani.
Tässä on jotain, mitä en ymmärrä. 
Tässä on hyvää kakkua, jota kannattaisi maistaa.
Viittaussuhteen toimivuus

Lukijalle pitäisi aina olla selvää, mihin sanaan pronomini viittaa.

Joka-pronomini viittaa tavallisesti juuri edeltävään sanaan. Viittauskohde voi kuitenkin olla kauempana, jos viittauskohteen edellä on kehystävä ilmaus se tai sellainen (se, joka; sellainen, joka).

Tämä on opiskelijan teksti, joka kävi eilen vastaanotollani. 
Tämä teksti on opiskelijan, joka kävi eilen vastaanotollani.
Tämä on sen opiskelijan teksti, joka kävi eilen vastaanotollani. 
Tämä on sellaisen opiskelijan teksti, joka ei ole koskaan juuri piitannut kielenhuollosta.

Joskus ongelman voi korjata sanajärjestystä muokkaamalla:

Virtanen (2018) ja kollegat ovat koonneet laajan meta-analyysin yli 50 vuoden ajalta, johon he ovat koostaneet yleisimmät muuttujat. 

Virtanen (2018) ja kollegat ovat koonneet yli 50 vuoden ajalta laajan meta-analyysin, johon he ovat koostaneet yleisimmät muuttujat.

 

Viittaako seuraavassa esimerkissä joka-pronomini ohjaajien ja ohjattavien suhteeseen vai suhteen kuvaukseen? Korjausesimerkeissä on huomiotu molemmat merkitysvaihtoehdot.

Lausunnossa on keskitytty väitöskirjan ohjaajan ja ohjattavien suhteen kuvaukseen, joka ei ole aina sujunut ongelmitta.

Lausunnossa on keskitytty kuvaamaan väitöskirjan ohjaajan ja ohjattavien suhdetta, jossa on ollut ongelmia. 

Lausunnossa on keskitytty kuvaamaan väitöskirjan ohjaajien ja ohjattavien suhdetta. Kuvauksessa on kuitenkin ollut ongelmia, koska...

Toisto on tulkinnanvaraisissa tapauksissa usein pienempi paha kuin epäselvä pronominiviittaus. Usein tekstiä selkiyttää myös se, että jakaa yhden virkkeen useisiin osiin ja täsmentää ilmaisua muutenkin.

Pronomini ei saisi jäädä liian kauas viittauskohteestaan.

Viimeisteltyäni tutkielman kieliasun postitin sen tarkastajalle.
Viimeisteltyäni tutkielman kieliasun postitin työn tarkastajalle.
 
Hakijan on esitettävä todistus kielitaidostaan, joka lisätään kahtena kappaleena hakemuksen liitteeksi.
Hakijan on esitettävä todistus kielitaidostaan. Todistus lisätään kahtena kappaleena hakemuksen liitteeksi. / Hakijan tulee liittää hakemuksen loppuun kahtena kappaleena todistus kielitaidostaan.
Muita pronominiongelmia

Pronominia ei saisi jättää pois seuraavanlaisissa tapauksissa:

Keskustelu opiskelijoiden asemasta johti kysymykseen, onko maksuton opiskelu itseisarvo.

Keskustelu opiskelijoiden asemasta johti kysymykseen siitä, onko maksuton opiskelu itseisarvo.

Vältä murteellista pronomininkäyttöä.

Olisi kiinnostava tietää, ketä on kirjoittanut tekstin.

Olisi kiinnostava tietää, kuka on kirjoittanut tekstin.