Luettavuus

Tarkista, joutuuko lukija ponnistelemaan tarpeettomasti jaksaakseen lukea tekstin loppuun.

Ongelmana voi olla virkkeiden pituus tai tiiviys. Joutuuko lukija palaamaan virkkeessä taaksepäin hahmottaakseen rakenteen? Oletko pakannut samaan virkkeeseen niin paljon asiaa, että lukija unohtaa virkkeen alun ennen kuin pääsee loppuun? Voisitko pilkkoa pitkiä ja tiiviiksi pakattuja virkerakenteita useisiin osiin?

Luettavuutta heikentävät myös  liian runsas tai virheellinen lauseenvastikkeiden käyttö, epätarkoituksenmukainen sanajärjestys tai tekstin sidosteisuuden puute. Myös substantiivityyli ja ja siihen liittyvät muoti-ilmaukset sekä  toisen kielen vaikutus  tekevät tekstistä raskasta luettavaa.

Epätarkka kieli voi kertoa myös ajattelun hämäryydestä ja argumentaation ongelmista. Esimerkiksi vieraskielisiä lähteitä referoidessa kannattaa ensin varmistaa, että on itse ymmärtänyt lukemansa.

Tarkista myös, onko lauseessa sellaisia samassa sijamuodossa taipuvia sanoja, jotka häiritsevät selvyyttä tai vaikeuttavat asian ymmärtämistä.

Merkittävänä tukena oli varsinkin Virtasen säätiön tutkimusryhmänjohtajalle myöntämä apuraha.

Merkittävänä tukena oli varsinkin apuraha, jonka Virtasen säätiö myönsi tutkimusryhmän johtajalle.Lautakunta on hankkinut rehtori Matti Meikäläiseltä Tampereen yliopistosta lausunnon korkeakoulujen rakennemuutoksen vaikutuksesta opetuksen tuloksellisuuteen.

Lautakunta on hankkinut Tampereen yliopiston rehtorilta Matti Meikäläiseltä lausunnon korkeakoulujen rakennemuutoksen vaikutuksesta opetuksen tuloksellisuuteen.

Vinkkejä virkerakenteiden selkiyttämiseen:

  • Etsi tärkeimmät verbit: Mitä virkkeessä tapahtuu? Kuka tekee ja mitä? Ilmaise toiminta verbeillä substantiivien sijaan.
  •  Jaa pitkät virkkeen useisiin osiin.
  • Pura lauseenvastikkeet sivulauseiksi.
  • Mieti, miten selostaisit käsittelemäsi asian lukioikäiselle henkilölle tai lapselle.