Sitaatti

Ks. myös Näkökulma, Referointi ja Viittaustekniikka.

Tarkista, onko sitaatti tarpeellinen ja asianmukaisesti esitetty. Onko lähdeviite kohdallaan?

Suora sitaatti on paikallaan,

  • jos tekstin sisältöä ei voi sanoa toisin ilman, että se menettää jotakin olennaista ilmaisuvoimastaan
  • jos kirjoittaja haluaa kritisoida tai eritellä sitaatissa esitettyjä ajatuksia.

Jos sitaatti on pitkä, sen voi sisentää omaksi kappaleekseen. Tällöin sisennys toimii lainauksen merkkinä, jolloin erillisiä sitaattimerkkejä tai kursivointia ei enää tähän tarkoitukseen tarvita.

Usein suorat lainaukset ovat liian pitkiä. Harkitse, voiko tekstinkohdan tai osan siitä esittää omin sanoin tiivistäen.  Sitaattimerkein voi erottaa myös yksittäisiä sanoja tai lauseenosia, kun kirjoittaja haluaa korostaa jonkin tietyn ilmauksen olevan lainattu.

Virtasen (2005) mukaan liian tiukat aikataulut estävät luovuuden kehittymisen ja johtavat “innovaatiotyhjiöön”, jossa lahjakkaat työntekijät eivät pääse “kipuamaan osaamisen portaita”.

Tarkista, ovatko sitaattien ja johtolauseiden välimerkit ja isot alkukirjaimet kohdallaan. Nyrkkisääntönä on, että lainaukseen tarvittava pilkku merkitään sitaattimerkkien ulkopuolelle mutta piste, kysymysmerkki ja huutomerkki laitetaan niiden sisäpuolelle.

Kirjoituskurssin aluksi luennoitsija kysyi: “Mitä kirjoittaminen sinulle merkitsee?”
 “Kirjoittaminen on tuskaa!” huudahti eräs kurssilaisista.
 “Mielestäni kysymys on liian laaja”, valitti eräs opiskelija, “sillä kirjoittamisen merkitys riippuu tekstin tarkoituksesta ja tekstilajista.”
 “Voiko päiväkirjan kirjoittamista verrata opinnäytetyön laatimiseen?” kysyi toinen opiskelija.
 “Minulle kaikki kirjoittaminen on tutkimusmatkailua”, kuului ääni takarivistä.

Yksityiskohtaisia ohjeita välimerkkien käytöstä sitaattien yhdeydessä löydät tästä Kielikellon artikkelista alaotsikosta Välimerkkien käyttö lainatuissa jaksoissa. Ks. myös Kielitoimiston ohjepankista hakusanat sitaatti, lainausmerkki, puolilainausmerkki,