Teemankuljetus

Ks. myös Punainen lanka, Sanajärjestys Sidosteisuus.

Tarkista, miten kuljetat tietoa tekstissäsi. Lukijan on useimmiten helpointa seurata tekstiä, kun sijoitat tutun asian virkkeen alkuun ja uuden asian virkkeen loppuun.

Lauseessa sanotaan jotakin jostakin. Se, mistä sanotaan, on lauseen teema eli puheenaihe ja se, mitä sanotaan, on lauseen reema. Teemankuljetus liittyy tekstin infiormaatiorakenteeseen eli siihen, mikä lukijalle on tuttua ja mikä uutta eli uutisarvoista. Ihmisen on helpompi ottaa vastaan tietoa, kun uusi asia kiinnitetään johonkin tuttuun.

Vertaa esimerkiksi seuraavien tekstikatkelmien informaatiorakennetta.  Ensimmäisessä virkkeessä esitellään, miten kirjoittaja etenee ”tutusta uuteen”. Toinen virke jatkaa samasta, jo aiemmasta virkkeestä tutusta asiasta (teemasta) ja tuo uutena elementtinä  (reemana) mukaan virkkeen alun.

Kirjoittajan [teema] kannattaa edetä tekstissään tutusta asiasta uuteen [reema].  Aiemmasta virkkeestä tai kontekstista tuttu asia [teema] kannattaa sijoittaa virkkeen alkuun [reema].

Alla olevassa  esimerkissä jälkimmäisen virkkeen rakenne ei ole lukijan kannalta yhtä helppo hahmottaa, koska tuttu asia on sijoitettu virkkeen loppuun ja uusi asia on virkkeen alussa.

Kirjoittajan kannattaa edetä tekstissään tutusta asiasta uuteen. Virkkeen alkuun alkuun kannattaa sijoittaa aiemmasta virkkeestä tai kontekstista tuttu asia.

Muista, ettei  ole lukijan vaan kirjoittajan tehtävä päätellä, miten tekstin esittämät asiat liittyvät toisiinsa ja mitä ne merkitsevät kulloinkin.

Lisää tietoa tekstin informaatiorakenteesta ja teemankuljetuksesta.