Puolipiste

Tarkista puolipisteen käyttö.

Puolipiste sopii pohtivaan tekstiin. Sen avulla voidaan ilmaista asioiden eri puolia; ensin on yleinen väite, sitten sitä tarkentava jatkoajatus. Ajatuksilla on yleensä niin tiivis yhteys toisiinsa, että piste vaikuttaisi liian voimakkaalta erottimelta. Puolipisteen molemmin puolin täytyy olla ehjiä lauseita, eli lauseissa pitää olla predikaattiverbi. Puolipisteen voisi siis periaatteessa korvata pisteellä.  Tässä mielessä puolipiste eroaakin kaksoispisteestä, jota voi käyttää esimerkiksi luetteloiden edellä.

Kurssilla tutustutaan opiskelijan tekstilajeihin: esseeseen, oppimispäiväkirjaan, katsaukseen, tutkimusraporttiin ja referaattiin. Kurssilla tutustutaan opiskelijan tekstilajeihin; esseeseen, oppimispäiväkirjaan, katsaukseen, tutkimusraporttiin ja referaattiin.
Kandidaattivaiheen  opinnäytetyö on useimmiten teoreettinen katsaus; maisterivaiheessa pitää kirjoittaa jo tutkimusraportti, jossa on oma empiirinen aineisto.

Puolipistettä käytetään selvyyden vuoksi myös jaksottamassa pitkiä luetteloita:

Kokoukseen osallistuivat Leena Härkönen, as. oy Porthaninkatu 9:n hallituksen puheenjohtaja; Liisa Kekäläinen, isännöitsijä; Anssi Mäntynen, Vuokranantajien keskusliiton lakimies ja Veikko Lehtinen, as. oy Porthaninkatu 9:n osakkeenomistaja.
Tutkimuksessa verrattiin ensikieleltään suomenkielisten kymmenvuotiaiden saavuttamaa englannin kielen taitoa. Tutkittavat ryhmät koostuivat lapsista, jotka olivat oppineet englantia Suomessa suomenkielisessä päivähoidossa, jossa käytettiin kielikylpymetodia; lapsista, jotka olivat olleet Suomessa englanninkielisessä päivähoidossa; lapsista, jotka olivat oppineet englannin kielensä toiselta vanhemmaltaan ja olleet suomenkielisessä päivähoidossa.

Lähdeviitteissä puolipistettä voidaan käyttää erottamassa eri kirjoittajia toisistaan (ks. esim. Iisa, Oittinen & Piehl 2003, 91; Hirsjärvi, Sajavaara & Remes 2003, 379–380). Lähdeviitekonventiot vaihtelevat kuitenkin tieteenaloittain, joten tarkka viitemerkintä kannattaa varmistaa oman oppialan ohjeesta.

Lue lisää puolipisteen käytöstä ja erosta muihin välimerkkeihin.