Substantiivityyli

Ks. myös Luettavuus, Muoti-ilmaus, Virke.

Erikois- eli ammattikieli johtaa helposti kankeaan substantiivityyliin. Mieti, mitä lauseessa tapahtuu. Voisiko lauseen ilmaiseman toiminnan esittää verbin avulla substantiivin sijaan?

 

Tiedekuntaneuvosto suorittaa joko tutkielman hyväksymisen tai hylkäämisen.

Tiedekuntaneuvoston toimesta tutkielma joko hyväksytään tai hylätään. 

Tiedekuntaneuvosto joko hyväksyy tai hylkää tutkielman.

 

Yli 65-vuotiailla esiintyy päivittäistä avuntarvetta joka kuudennella. 

Joka kuudes 65-vuotias tarvitsee apua päivittäin.

Substantiivityyliä voi välttää myös esimerkiksi sivulauseen avulla.

Alle 18-vuotiaiden määrän väheneminen merkitsee heistä aiheutuvien kustannusten laskemista. 

Kun alle 18-vuotiaiden määrä vähenee, myös heistä aiheutuvat kustannukset pienenevät.

Substantiivityylin kylkiäisenä esiintyy usein sellaisia muoti-ilmauksia kuin kohdalla, osalta, toimesta.

Tuotannon siirtymistä ulkomaille tapahtuu nykyään myös elintarviketeollisuuden kohdalla. 

Myös elintarviketeollisuus siirtää nykyään tuotantoaan ulkomaille.

Joskus substantiivityylinen ilmaus voi kuitenkin olla myös tarpeellinen, jopa välttämätön, jotta kirjoittaja saa tuotua esiin haluamansa merkityksen:

Tietoyhteiskuntaneuvoston raportin mukaan tekijänoikeuslaki estää tiedon levittämisen ja kaupallisesti kannattavien palvelujen luomisen. 

Tietoyhteiskuntaneuvoston raportin mukaan tekijänoikeuslaki asettaa esteitä tiedon levittämiselle ja kaupallisesti kannattavien palvelujen luomiselle.