Luetelma

Tarkista, että luetelma on kelvollinen. Luetelman osien täytyy olla samanmuotoisia. Kiinnitä huomiota luetelman pilkkujen, kaksoispisteen, seuraavat-sanan ja kahta viimeistä osaa yhdistävien ja-, sekä- tai tai-sanojen käyttöön. Vertaa esimerkkejä 1–3.

Esimerkki 1

Hyvässä luetelmassa on selvä johdantolause (tai johdantoilmaus), samanmuotoiset luetelmakohdat, luetelmaviiva tai muu merkki ja oikeat välimerkit.

Hyvässä luetelmassa on

 • selvä johdantolause
 • samanmuotoiset luetelmakohdat
 • luetelmaviiva tai muu merkki
 • oikeat välimerkit.

Tavallisen tekstin välimerkitys on siis erilainen kuin luetelman. Luetelmassa ei ole osien välisiä pilkkuja eikä kahden viimeisen osan välistä ja-sanaa. Kummassakaan tapauksessa johdantolauseen lopussa ei ole kaksoispistettä, koska johdantolause ja luetelman osat muodostavat kokonaisen virkkeen, joka päättyy (tässä) pisteeseen.

Esimerkki 2

Hyvän luetelman kriteerit ovat seuraavat: Johdantolause on selvä. Luetelmakohdat ovat samanmuotoisia. Luetelman osat on aloitettu jollakin merkillä. Välimerkitys on normien mukainen.

Hyvän luetelman kriteerit ovat seuraavat:

 • Johdantolause on selvä.
 • Luetelmakohdat ovat samanmuotoisia.
 • Luetelman osat on merkitty jollakin merkillä.
 • Välimerkitys on normien mukainen.

Hyvässä luetelmassa on neljä keskeistä piirrettä:

 • Johdantolause on selvä.
 • Luetelmakohdat ovat samanmuotoisia.
 • Luetelman osat on merkitty jollakin merkillä.
 • Välimerkitys on normien mukainen.

Kokonaisista virkkeistä muodostuvan luetelman välimerkit säilyvät. Johdantolauseen lopussa käytetään kaksoispistettä, koska johtolause on täydellinen lause, jossa on jokin luetelmakohtiin viittaava ilmaus, esimerkiksi seuraavat tai neljä.

Esimerkki 3

Hyvän luetelman kriteerit:

 • selvä johdantolause
 • samanmuotoiset luetelmakohdat
 • luetelmaviiva tai muu merkki
 • normien mukaiset välimerkit.

Hyvässä luetelmassa on

 • selvä johdantolause
 • samanmuotoiset luetelmakohdat
 • luetelmaviiva tai muu merkki
 • normien mukaiset välimerkit.

Johdantolauseen lopussa käytetään kaksoispistettä myös silloin, kun johdantolauseesta puuttuu taivutusmuotoinen verbi. Jos taas johdantolauseessa on taivutusmuotoinen verbi ja kokonaisuudesta muodostuu yhtenäinen virke, kaksoispistettä ei käytetä.