Vertailumuodot

Tarkista vertailumuotojen taivutus ja käyttö.

Suomen kirjakielessä vertailun kohteen on yleensä oltava näkyvissä. Usein vertailumuodon käyttö ei ole lainkaan tarpeen (useampi -> moni).

Useampi kirjoittaja unohtaa, että komparatiivimuodoissa on aina -mp-: vaikeampi. 
Moni kirjoittaja unohtaa, että komparatiivimuodoissa on aina -mp-: vaikeampi.

Tämä tutkimus on luotettavampi. 
Tämä tutkimus on luotettavampi kuin muut.

Verrattuna-ilmaus tekee lauserakenteesta raskaan. Usein sen voi jättää pois.

Tämä tutkimus on luotettavampi verrattuna muihin tutkimuksiin. 

Tämä tutkimus on muita luotettavampi.