Sanajärjestys

Tarkista, onko sanajärjestys sujuva. Suomessa tunnusmerkitön sanajärjestys on seuraava: subjekti (tai ajatussubjekti), predikaatti ja objekti.

Kirjoittaja [nominatiivisubjekti] joutuu muokkaamaan tekstiään moneen kertaan. Hänen [ajatussubjekti] täytyy lopuksi viimeistellä tekstinsä kieliasu.

Vältä turhaa käänteistä sanajärjestystä.

Jos opinto-ohjausta olisi tarjolla enemmän, valmistuisivat opiskelijat nopeammin.
 
Jos opinto-ohjausta olisi tarjolla enemmän, opiskelijat valmistuisivat nopeammin.

Suomessa sanajärjestyksellä ilmaistaan vivahteita ja painotuksia. Usein selvintä on edetä tutusta uuteen.

Kirjoittajan kannattaa hyödyntää oman alansa erityssanakirjoja. Niistä [edellisestä lauseesta tuttu asia] voi tarkistaa esimerkiksi hankalien termien kirjoitusasun [uusi].

Vrt.

Kirjoittajan kannattaa hyödyntää oman alansa erityssanakirjoja. Esimerkiksi hankalien termien kirjoitusasun [uusi] voi tarkistaa niistä [tuttu].

Lauseiden sanajärjestystä miettiessä on hyvä tarkistaa erilaisten liikkuvien partikkeleiden paikka. Partikkelin sijainti lauseessa vaikuttaa siihen, mikä on partikkelin vaikutusala. Tällaisia liikkuvia partikkeleita ovat esimerkiksi kuitenkin, muuten, lisäksi, lopulta, toisaalta, toisin sanoen, sittenkin, taas, oikeastaan, aina, ihan, ainoastaan, enää, vasta, korkeintaan, jopa, vieläpä, peräti ja varsinkin.

Vrt. seuraavia lauseita:

Aina kirjoittaminen ei ole helppoa.
 Vrt.
 Kirjoittaminen ei ole aina helppoa.
Varsinkin aloittaminen on vaikeaa.
 Vrt.
 Aloittaminen varsinkin on vaikeaa