Merkitys

Tarkista, toimiiko käyttämäsi ilmauksen merkitys käyttöyhteydessään. Suomenkielisten sanojen merkityksiä ja käyttötapoja voit tarkistaa esimerkiksi Kielitoimiston sanakirjasta. 

Joskus lukijalle saattaa jäädä hämäräksi myös yhtä ilmausta laajempien tekstikokonaisuuksien merkitys. Tällöin voidaan puhua ajatuksen hämäryydestä, jolloin lukija ei kykene seuraamaan tekstin ajatuskulkuja.

Ole tarkkana erityisesti silloin, kun referoit vieraskielisiä lähteitä. Oletko ymmärtänyt lukemasi? Miten toisit saman merkityksen esiin sujuvasti suomeksi? Huomaa, että vieraskielisiä tekstejä ei voi referoida kääntämällä ilmauksia suomeksi sana sanalta.