Objekti

Tarkista objektin muoto. Verbi on avain objektin sijan valintaan. Yleensä syntyperäinen kirjoittaja keksii objektiongelman ratkaisun, kun lukee tekstinsä ääneen.

Ongelmana voi olla pitkä ja rakenteeltaan monimutkainen lauserakenne. Tarkista, että ajatus on selvä.

Muista, että lauseenvastikkeen objekti on tavallisesti samassa muodossa kuin sitä vastaavan sivulauseen objekti.

Minun oletettiin saavan opinnäytetyön valmiiksi jouluun mennessä, mutta nyt on jo huhtikuu. (Vrt. Oletettiin, että saan opinnäytetyön valmiiksi… . )

Ole tarkkana myös sellaisten objektimuotojen kanssa, jotka esiintyvät infinitiivin yhteydessä.

Ohjaajani ilahtui päätöksestäni kirjoittaa päättötyö valmiiksi kesään mennessä.
Enää en voi perääntyä, koska minut valittiin jo laatimaan tervetuliaispuhe valmistujaisjuhliin.

Esimerkkejä

Laitos hankkii uudet tietokoneet ja uuden tilastointiohjelman.
Laitos ei hanki uusia tulostimia eikä uutta kuvankäsittelyohjelmaa.

Laitoksen täytyy kuitenkin hankkia ne (= tulostimet ja kuvankäsittelyohjelma) ensi vuonna.
Tulostimet ja kuvankäsittelyohjelma hankitaan ensi vuoden toimintamäärärahoista.

Määrärahoja supistetaan. Määrärahat pudotettiin melkein 1990-luvun lopun tasolle.
Tutkimusyksikön budjetti täytyy laskea uudelleen. Laske budjetti uudelleen! Minunko täytyy taas laskea budjetti?