Viittaussuhteet

Tarkista, että pronominit, synonyymit ja parafraasit ovat yksitulkintaisia.