Samasijaisuus

Tarkista, onko käyttämässäsi ilmauksessa samassa sijamuodossa olevia sanoja, jotka hankaloittavat virkkeen hahmottamista tai muodostavat ketjumaisia rakenteita.

Samasijaisuus on häiritsevää, jos lukija sen vuoksi yhdistää toisiinsa sanoja, jotka eivät kuuluisi yhteen. Tällöin hän joutuu yleensä lukemaan virkkeen uudestaan hahmottaakseen ajatuskokonaisuuden. Alla olevassa esimerkissä lukija etenee tekstiä pitkin lineaarisesti ja kytkee ensin virheellisesti yhteen sanat opiskelija ja essee (’opiskelijan essee’).

Opiskelijan esseen kieliasusta saama palaute auttoi häntä tekstin muokkauksessa. 
Opiskelijan saama palaute esseen kieliasusta auttoi häntä tekstin viimeistelyssä. 
Opiskelija sai apua kielipalautteesta tekstin muokkaukseen.

Samantyyppinen hahmotusongelma voi syntyä myös, vaikka sanat eivät olisi samassa sijaimuodossa.  Alla lukija saattaa kytkeä toisiinsa virheellisesti sanat opiskelijan ja kurssi (’opiskelijan kurssi’).

Opiskelijan kurssista antama palaute oli hyödyllistä. 
Opiskelijan antama palaute kurssista oli hyödyllistä. 
Opiskelijan antama kurssipalaute oli hyödyllistä. 

Tämän lisäksi samasijaisuus häiritsee, jos se muodostaa pitkiä ketjumaisia rakenteita eli jos samasijaisia sanoja on monta peräkkäin.

Tämä vaikutti opiskelijoiden suhtautumiseen kurssiin. 
Tämä vaikutti siihen, miten opiskelijat suhtautuivat kurssiin.