Merkki

Tarkista, onko erikoismerkki merkitty ja taivutettu johdonmukaisesti suomen kielen sääntöjen mukaan. Laskutoimitus-, prosentti- ja pykälämerkki erotetaan numerosta välilyönnillä.

2 + 2 = 4
10 %
lain 5. ja 6. §:ssä

Sulkumerkit kirjoitetaan ilmauksiin kiinni. Sulkuihin ei kannata kirjoittaa mitään sellaista, minkä voisi kirjoittaa suorasanaiseksi lauseeksi. Jos sulkumerkit tarvitaan, niiden sisälläkin noudatetaan kirjoitetun (suomen) kielen sääntöjä. Se tarkoittaa, että sulkumerkkien sisälläkin olevia sanoja (ja ilmauksia) voi joutua taivuttamaan kieliopillisiin muotoihin.

Asteen tunnus kirjoitetaan kiinni numeroon, esimerkiksi 5°, 5°:seen. Jos lämpöasteikon tunnus mainitaan, asteen merkki kirjoitetaan kiinni lämpöasteikon tunnukseen ja ne erotetaan numerosta väli lyönnillä, esimerkiksi 100 °C:ssa eli 212 °F:ssa.

Desimaalin merkkinä on suomen kielessä pilkku. Toisinaan luonnontieteessä ja teknisillä aloilla käytetään myös pistettä. Desimaaliosan numeroita ei jaksoteta.

Tuuman ja kulmasekunnin merkit kirjoitetaan kiinni numeroon, esimerkiksi 2” x 4”, 60°08’54“N, 24°59’24”.

Huomaa myös, että “100 %:sti” kirjoitetaan näin: sataprosenttisesti. Usein on kuitenkin parasta korvata tämä ilmaus muilla sanoilla, esim. täysin, kokonaan.