Kongruenssi

Tarkista, onko tekstissä kongruenssivirheitä. Kongruenssiksi kutsutaan sanojen ja lausekkeiden kieliopillista mukau­tumista. Lauseen subjekti ja predikaatti mukautuvat: predikaatti noudattaa subjektin lukua ja persoonaa. Lisäksi määritteet mukautuvat pääsanansa lukuun ja sijamuotoon. Mukautuminen koskee myös kieltoverbiä.

Kirjoitat sujuvaa asiatyylistä tekstiä.
Opiskelijat kirjoittavat sujuvia asiatyylisiä tekstejä.
Aloittelijalla ei ole kokemusta, eikä hänen tekstinsä täytä vielä kaikkia vaatimuksia.
Aloittelijalla ei ole kokemusta, eivätkä hänen tekstinsä täytä vielä kaikkia vaatimuksia.
Aloittelijoilla ei ole kokemusta, eivätkä heidän tekstinsä täytä vielä kaikkia vaatimuksia.

Ole erityisen huolellinen käyttäessäsi määränilmauksia.

Vajaa puolet / Suurin osa / Lähes 50 prosenttia työryhmän jäsenistä ilmoitti, ettei osallistu tutkimukseen.

Kaikki työryhmän jäsenet ilmoittivat, että he olisivat kuitenkin kiinnostuneita tutkimustuloksista.
Molemmat kotimaiset tutkijat pitivät tulosta luotettavana, mutta kumpikin ulkomainen arvioitsija epäili otoksen edustavuutta.

1) Kansanterveyslaitoksen kaksi aiheesta tehtyä tutkimusta osoittavat, että… .
2) Kaksi aiheesta tehtyä tutkimusta osoittaa, että… .
HUOM! 1) Subjektina olevaan lukusanaan kaksi liittyy rajaava määrite kansanterveyslaitoksen. Predikaattiverbi osoittavat on monikossa. Merkitys: ’kaksi tutkimusta muodostavat koko sen joukon, josta puhutaan’.
2) Subjektina on yksikkömuotoinen lukusana kaksi (jota täydentää ilmaus aiheesta tehtyä tutkimusta). Predikaattiverbi osoittaa on yksikössä. Merkitys: ’on muitakin tutkimuksia kuin ko. kaksi’.

Verbi ei aina kongruoi

Laatikossa on sakset.
Laatikossa ovat sakset.

Opiskelijoilla on hyvät oltavat.
Opiskelijoilla ovat hyvät oltavat.

Helsingin Sanomat esitteli tutkimusyksikön näyttävästi.
Puolustusvoimat säästää henkilöstömenoissa.

Huomaa myös passiivin muodot

Esitelmät on kirjoitettu suomeksi.
Esitelmät ovat kirjoitettu suomeksi.