Opiskelun ja kertaamisen apuväline

Työkalupakin asiasanat on tarkoituksella laadittu helposti lähestyttäviksi ja pidetty suppeina. Työkalupakki ei siis korvaa laajempia kirjoittamisen oppaita ja sivustoja, mutta antaa yleiskäsityksen ilmiöistä, joita tekstistä kannattaa tarkastella. Moniin asiasanoihin on lisäksi liitetty linkki lähdemateriaaleihin, joista voi halutessaan hakea lisätietoa. Työkalupakin aiheenmukainen asiasanasto toimii täten hyvin kurssin lopuksi jo opittujen asioiden kertauslistana tai kurssin alussa lyhyenä yleiskatsauksena kirjoittamiseen liittyvistä ilmiöistä