Tavutus eli rivitys

Tarkista tavutus eli rivitys. Huomaa, että tekstinkäsittelyohjelma ei aina toimi suomen kielen sääntöjen mukaan. MS Wordin tavutusvihje annetaan käskyllä CTRL + yhdysmerkki. Jos et ole varma, miten sana tavutetaan, on varminta olla tavuttamatta.

Riville ei jätetä yksinäistä vokaalia ja yhdyssana jaetaan osien rajalta.

Tämän asian pitäisi olla kaikille a-
sianosaisille selvä. 

Kirjoittaessa on tärkeää ottaa huomioon myös tietoko-
neen käyttöön liittyvät pulmat. 

Vierassanat tavutetaan joko suomen kielen tai lainanantajakielen tavujaon perusteella.

On tärkeää oppia näkemään kirjoittaminen pro-
sessina.

Yhteen ilmaukseen kuuluvia kirjaimia ja numeroita ei eroteta kahdelle riville.

Kaikkiaan projekti tuli maksamaan 14 000
e. 

Yhdysmerkki seuraa sitä sanaa, johon se kuuluu.

Aiheesta on tehty myös muutamia pro gradu - 
töitä. 

Aiheesta on tehty myös muutamia pro gradu
-töitä

HUOM! MS Word -tekstinkäsittelyohjelman voi pakottaa pitämään sekä sanaliiton osat että yhdysmerkin ja perusosan erottamattomina. Sidottu sanaväli tehdään käskyllä CTRL + SHIFT + välilyönti. Näin esimerkiksi ilmaus 3 000 euroa pysyy jakamattomana, vaikka se joutuisikin rivin loppuun.

Vastaavasti sidottu yhdysmerkki tehdään käskyllä CTRL + SHIFT + yhdysmerkki. Näin esimerkiksi ilmaus 18-vuotias pysyy koko ajan jakamattomana.