Täsmällisyys

Ks. myös Muoti-ilmaus

Tarkista sanan tai ilmauksen täsmällisyys NetMot-kielikoneesta (Kielitoimiston sanakirjasta) tai Suomen kielen perussanakirjasta.

Mitä tarkoitetaan “resursseilla”, “reunaehdoilla” tai “ratkaisuvaihtoehdoilla”?

Rajalliset resurssit asettavat reunaehtoja uusien ratkaisuvaihtoehtojen käyttöönottamiselle. 

Käytössä olevat resurssit vaikuttavat ratkaisuihin.

Ajattelun selkeys on kielen selkeyttä: hämärät käsitteet eivät pelasta, jos kirjoittajan ajattelussa on aukkoja. Mieti, mitä haluat sanoa, ja karsi turhat ilmaukset.

Toiminnallinen identiteetti konkretisoituu arjen toiminnallisena suoriutumisena. 
Toiminnallinen identiteetti kuvaa sitä, miten ihminen suoriutuu arjen toiminnoista.
 
Opiskelijan oma kielteisyys on heikentävä ominaisuus vuorovaikutuksen toteutumisessa. 
Opiskelijan kielteisyys heikentää vuorovaikutuksen onnistumista.

Tulohaastattelun aikana tapahtuu jo hoitajan ja potilaan tutustuminen. 
Tulohaastattelussa hoitaja ja potilas tutustuvat.