Lähteet

Työkalupakki perustuu seuraaviin materiaaleihin:

Hirsjärvi, Sirkka, Pirkko Remes & Paula Sajavaara 2007: Tutki ja kirjoita. Tammi, Helsinki.

Kniivilä, Sonja, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen 2017: Tiede ja teksti. Gaudeamus, Helsinki.

Iisa, Katariina, Hannu Oittinen & Aino Piehl 2006: Kielenhuollon käsikirja. Suomen yrityskirjat, Helsinki.

Itkonen, T. 2012: Uusi kieliopas. Tarkistanut ja uudistanut Sari Maamies. Tammi, Helsinki.

Kielijelppi
Haettu 28.9.2018.

Kielitoimiston ohjepankki
Haettu 28.9.2018.

Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas 2012. Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja 171.

Kielitoimiston sanakirja
Haettu 28.9.2018.

Kirjoittajan ABC-kortti
Haettu 28.9.2018.

Korpela, Jukka: Kirjoita asiaa
Haettu 28.9.2018.

Leino, Pirkko 2006: Pilkulleen! Opas välimerkkien käyttöön. Helsinki: Otava.

Muikku-Werner, Pirkko 2006: Kielipoliisin käsikirja. Helsinki: Tammi.