Rektio

Tarkista, onko sijamuoto valittu oikein. Rektio tarkoittaa sitä, että tietyt sanat saavat seurakseen aina tietyssä sijassa olevan toisen sanan. Usein äidinkielisen puhujan ei tarvitse edes miettiä, mikä sijamuoto on oikea. Arkipuheessa jotkin taivutusmuodot saattavat vaihdella, mutta asiatyylissä normista ei voi poiketa.

Kiinnitä huomiotasi esimerkiksi seuraaviin ilmauksiin:

kertoa asioista (vrt. selostaa asioita)
merkitys kirjoittamiselle (vrt. vaikutus kirjoittamiseen)
perustua johonkin
syy johonkin

Aloin kirjoittaa tutkielmaani viime viikolla, mutta työskentelystä ei tullut mitään. Yksi syy ongelmiini oli yläkerran meluisa naapuri. Minun pitäisi ilmeisesti selostaa naapurille tilanteeni. Jos kertoisin hänelle ongelmistani, hän ehkä ymmärtäisi, miten tärkeä vaikutus rauhallisella työskentely-ympäristöllä on kirjoittamiseen.