Virke

Tarkista, ettei virke ole liian pitkä, raskas tai töksähtävä. Hyvään asiatyyliin kuuluu sekä ajatuksen että lause- ja virkerakenteen selvyys, täsmällisyys ja yksiselitteisyys. Hankalat virkkeet kannattaa lukea ääneen.

Mahdollisia ongelmakohtia:

  • Kiilalause
Kirjoittajan,joka ei käytä lainkaan aikaa suunnitteluun, teksti on usein hahmotonta.
  • Raskaat lauseenvastikkeet
Tekstin vaikuttaessa raskaslukuiselta ja sisältäessä paljon lauseenvastikkeita luettavuutta voi kohentaa lauseenvastikkeita sivulauseiksi purkaen tekstin hahmottamisen helpottamiseksi. 

Jos teksti vaikuttaa raskaslukuiselta ja sisältää paljon lauseenvastikkeita, niin luettavuutta voi kohentaa siten, että purkaa raskaat lauseenvastikkeet sivulauseiksi, jotta tekstin hahmottaminen helpottuu.  


  • Ketjumainen tai liian pitkä virke
Kirjoittaja, joka kirjoittaa tekstiä, jossa on turhan paljon sivistyssanoja, joita maallikon on vaikea ymmärtää … 
  • Vajaa virke

Virkkeessä tulee olla predikaattiverbi. Joskus hyvin harvoin verbittömiä virkkeitä voi käyttää tehokeinona, mutta tällainen käyttö vaatii tyylitajua eikä kovin suositeltavaa akateemisissa asiateksteissä. Sen sijaan kaunokirjallisuudessa, mielipideteksteissä ja esimerkiksi kolumneissa vajaita virkkeitä näkee varsin usein.

Alla olevassa esimerkissä verbittömyyden ongelma on ratkaistu ajatusviivan avulla, jolloin saadaan aikaiseksi painottava vaikutus ilman, että virke ei jää kieliopillisesti vajaaksi.

Jos seurataan esimerkiksi kahden poliitikon keskustelua, retoriikalla ja psykologialla on merkittävä vaikutus siihen, kumpi voittaa väittelyn. Todennäköisesti merkittävämpi kuin itse argumenteilla ja niiden logiikalla. 

Jos seurataan esimerkiksi kahden poliitikon keskustelua, retoriikalla ja psukologialla on merkittävä vaikutus siihen, kumpi voittaa väittelyn todennäköisesti merkittävämpi kuin itse argumenteilla ja niiden logiikalla. 

Huomaa, että virkettä ei voi aloittaa rinnnastuskonjunktiolla ( ja, sekä, -kä, eli, tai, joko – tai, vai, mutta, vaan).

Mutta keskustelu sai vauhtia itsenäistymisen myötä. 
Ja lopuksi palaan vielä asiaan johtopäätösten yhteydessä.