Vajaa virke

Tarkista, puuttuuko virkkeestä jokin kieliopillisesti olennainen lauseenjäsen.

Predikaatiton virke

Virkkeessä tulee olla predikaattiverbi. Joskus hyvin harvoin verbittömiä virkkeitä voi käyttää tehokeinona, mutta tällainen käyttö vaatii tyylitajua eikä kovin suositeltavaa akateemisissa asiateksteissä. Sen sijaan kaunokirjallisuudessa, mielipideteksteissä ja esimerkiksi kolumneissa vajaita virkkeitä näkee varsin usein.

Alla olevassa esimerkissä verbittömyyden ongelma on ratkaistu ajatusviivan avulla, jolloin saadaan aikaiseksi painottava vaikutus ilman, että virke ei jää kieliopillisesti vajaaksi.

Jos seurataan esimerkiksi kahden poliitikon keskustelua, retoriikalla ja psykologialla on merkittävä vaikutus siihen, kumpi voittaa väittelyn. Todennäköisesti merkittävämpi kuin itse argumenteilla ja niiden logiikalla. 

Jos seurataan esimerkiksi kahden poliitikon keskustelua, retoriikalla ja psukologialla on merkittävä vaikutus siihen, kumpi voittaa väittelyn todennäköisesti merkittävämpi kuin itse argumenteilla ja niiden logiikalla. 

Huomaa, että virkettä ei voi aloittaa rinnnastuskonjunktiolla ( ja, sekä, -kä, eli, tai, joko – tai, vai, mutta, vaan). Tällöinkin virke on vajaa, koska siitä puuttuu osa, johon kyseistä lausetta yritetään rinnastaa.

Mutta keskustelu sai vauhtia itsenäistymisen myötä. 
Ja lopuksi palaan vielä asiaan johtopäätösten yhteydessä.