Pilkku

Tarkista pilkun käyttö. Jotta pilkkusäännöt ymmärtää, on hyvä tuntea lauseenjäsennyksen periaatteet.  Voit kerrata ne esimerkiksi täältä.

Pilkun käyttöön on 3 pääsääntöä:

  1. Pilkkua käytetään lauseiden rajalla. Katso tarkemmat ohjeet täältä.
  2. Pilkkua käytetään erottamaan luettelon osia ja rinnasteisia lauseenjäseniä.
Kirjoitusprosessiin kuuluu taustatyötä, epämääräisiä hahmotelmia, luonnostelua, palautetta, hauduttelua, ongelmanratkaisua, intensiivisiä kirjoitusjaksoja, paljon lisää palautetta ja muokkausta. (Huomaa, että ennen luettalon viimeistä ja- tai sekä-konjunktiota ei tule pilkkua.)

Taitava kirjoittaja pystyy referoimaan, arvioimaan ja kommentoimaan pohjatekstejä, keskusteluttamaan niitä keskenään ja luomaan niiden pohjalta uutta tietoa. (Tällaisen, monipolvisen luettelon hahmottamiseen käytetään joskus myös puolipistettä.)
  1. Pilkulla erotetaan erilaisia lauseen sisäisiä lisäyksiä ja täsmennyksiä.
Kirjoittaminen, kuten muukin luova työ, edellyttää kärsivällisyyttä ja ongelmanratkaisukykyä.