Vertaispalautteen tuki

Vertaispalautteenannossa korostuu hyvä ohjeistus, jotta kaikki saavat pariltaan laadukasta palautetta. Ongelmaksi saattaa kuitenkin muotoutua se, ettei arvioitsijapari välttämättä osaa nimetä ja tunnistaa kirjoittamiseen liittyviä ilmiöitä. Kirjoittajan työkalupakki toimiikin hyvin vertaispalautteen antajan lähdemateriaalina ja arvioinnin tukena. Työkalupakin aiheenmukaisen luettelon avulla opettaja voi ohjata vertaisarvioijaa kohdentamaan palautettaan esimerkiksi tiettyihin kirjoittamisen osa-alueisiin. Työkalupakista on myös näppärä poimia asiasanoja, joiden valossa tekstiä ohjataan tarkastelemaan. Samalla vertaipalautteen antaja itse kertaa kirjoittamiseen liittyviä ilmiöitä.